Bedre å skrive for hånd

3 Sep

journal-journaling-diary-moleskine-writing

Å taste på PC er går raskt..

Håndskrift går tregt.

Det er nettopp derfor håndskrift er bedre egnet til læring.

Psykologene Pam A. Mueller fra Princeton University og Daniel M. Oppenheimer ved University of California, Los Angeles, gjorde en fascinerende studie som undersøkte hvor dårlig egnet bærbare PC-er for å ta notater i klasserommene.

Tidligere studier har hevdet at bærbare datamaskiner er dårlig egnet for å ta notater på grunn av de endeløse distraksjonene som er tilgjengelig på internett. De konkluderer med at: Håndskrift er bedre fordi det bremser eleven ned.

Ved å bremse ned prosessen med å ta notater, så akselererer du læring.

Det fungerer slik. Hvis en dyktig kontordame sitter i et klasserom, vil han eller hun kunne skrive ned nesten hvert ord som læreren ytrer. Saken er, at transkripsjon prosessen krever ingen kritisk tenkning. Så mens du setter ordene ned på siden, så vil ikke hjernen din engasjere seg i materialet.

Vitenskapen har oppdaget at hvis du ikke signaliserer at materialet er viktig for hjernen din, vil hjernen kaste informasjonen fra minnet av hensyn til effektivitet.

Men hvis du tar notater for hånd,  vil du ikke være i stand til å skrive ned hvert ord taleren sier. I stedet må du lete etter representative sitater, oppsummere konsepter, og stille spørsmål om hva du ikke forstår.

Dette krever mer innsats enn bare å skrive hvert ord ut – og innsatsen er det som hjelper deg å feste materialet i hukommelsen. Jo mer innsats du legger i å forstå noe, jo sterkere signal du gir hjernen din at det er verdt å huske.

Mueller og Oppenheimer konkludere med at for studenter, “ordrett transkribering av foredrag  i stedet for å behandle informasjon og omforme det i sine egne ord er uheldig for læring.”

Fordelene med håndskrift, selv om det er en utdøende ferdighe,  har blitt dokumentert av mange pedagogiske psykologer, som har funnet at håndskrift engasjerer deler av hjernen som datatastingen forsømmer, særlig på områder knyttet til minne formasjon. På dette grunnlaget vil barna komme opp med flere ideer når de skriver for hånd.

Som den franske psykologen Stanislas Dehaene sier til The New York Times; “Det kan være lurt å gå bort fra tastaturet. Når vi skriver, aktiveres automatisk en unik neural krets” sier han. “Det er en fundamental anerkjennelse av handlingen i det skrevne ord, en slags anerkjennelse av mental simulering i hjernen din, og det virker som denne kretsen bidrar på unike måter vi ikke visste.”

Og resultatet?

“Læring er gjort enklere,” konkluderer han.

Oversatt til norsk fra Business Insider, ,

LES ARTIKKELEN PÅ ENGELSK HER.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: