Avslørte Hamsun-hemmelighet i hittil uåpnede brev

3 Sep
503x
Hentet fra Dagbladet mandag 4. januar 2010 skrevet av JAN THOMAS HOLMLUND
I dag ble en pakke med hittil uåpnede brev relatert til Knut Hamsun åpnet.

Brevene ble levert til Nasjonalmuseet for femti år siden, og har ligget i en forseglet eske, med en klausul om at de ikke skulle åpnes før i 2010.

Det var stor medieinteresse da kulturminister Anniken Huitfeldt fikk æren av å åpne pakken.

Fant ny informasjon

I dagens Dagbladet sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein at brevene sannsynligvis stammer fra Lulli Lous (1870 – 1963). Hun omtales ofte som Hamsuns kjæreste eller forlovede. De to kjente hverandre fra november 1891 til april 1892, men hadde deretter ikke kontakt.

Har man trodd hittil. 

Og det viser seg at antakelsen er korrekt. Pakken inneholder et titalls brev og et par fotografier, blant annet av stedet Lous og Hamsun møttes.

Hamsun-biograf og en av Norges fremste Hamsun-eksperter, Ingar Sletten Kolloen, slår derfor tidlig fast at det ikke kommer til å komme noe ny informasjon ut av esken.

Men det er før Huitfeldt får øye på en liten, blå lapp og spør undrende hva det er. 

Lappen viser seg å være et telegram til fra Knut Hamsun til Lulli Lous, sendt fra Paris i 1895. Den beviser dermed at de to hadde kontakt også etter at de skiltes som uvenner tre år tidligere. Dette er ny og hittil ukjent informasjon.

To nyheter

Etter å ha sett nærmere på brevene forteller Kolloen, som har vært igjennom rundt 4000 Hamsun-brev, at det kom to nyheter ut av samlingen.

– Det mest overraskende er at Hamsun skrev til Lous så sent som i 1895. Vi kjenner til fra andre brev at de ikke skal ha hatt kontakt etter at Hamsun forlot landet. Blant annet forbyr mange av Hamsun venner ham å nevne Lous i brevene til dem, sier Kolloen til Dagbladet.

– I tillegg kan det se ut som om Lous også kommuniserer sin side av forholdet til Hamsun. Hittil har vi bare fått høre Hamsuns egen versjon, og de skal bli interessant å se hva hun har å si, sier han.

Kolloen legger til at verken brevene fra Lous eller Hamsun selv nok kommer til å sette forfatteren i særlig godt lys.

– Dette er nok personen Hamsun på sitt verste igjen. Dessverre, sier Kolloen. 

Nasjonalbiblioteket opplyser at Lulli Lous forble ugift. Ifølge Hamsuns advokat Sigrid Stray, som kjente Lous godt, var det «hennes livs tragedie at Hamsun hadde brutt forbindelsen med henne» (gjengitt i Strays «Min klient Hamsun», fra 1979).

– Hamsun var nok ikke så grei mot henne. Han behandlet ikke kvinnene sine så godt, sier Kolloen.

– Hamsun gjorde det brått slutt, og de skiltes som uvenner. Han håpet aldri å høre fra henne igjen etter at de brøt kontakten, sier en annen av Norges største Hamsun-eksperter, Lars Frode Larsen. 

– Frekt og syrlig

Etter brevåpningen sier Larsen at det er for tidlig å si hva som kommer ut av brevene.

Tidlig på ettermiddagen får han nå igjennom brevene med Kolloen og eksperter fra Nasjonalbiblioteket. De skal blant annet vurdere om noe av informasjonen må klareres før den blir gjort offentlig – av hensyn til opphavsrett. 

– Først og fremst blir det spennende å se hvorfor brevene er blitt klausulert, med tidligste åpning i 2010. Det kan være at Hamsun uttaler seg så frekt og syrlig i brevene at giveren av brevene har beskyttet ham mot seg selv, sier Larsen.

Brevene ble gitt av Otto Lous Mohr, nevøen til Lulli Lous, i 1960.

Spesiell følelse

Kulturminister Huitfeldt var tydelig preget av stundens alvor da hun fikk åpne brevsamlingen.

– Det var veldig spesielt å åpne disse brevene så lenge etter forfatterens død. Det er spennende å få være vitne til at deler av litteraturhistorien kommer fram på denne måten, sier hun til Dagbladet.

Huitfeldt syntes selv det var gøy å være den som pekte ut brevet med ny informasjon. 

– Det er interessant at de likevel hadde kontakt etter at Hamsun flyttet ut av landet, sier kulturministeren.

Hun forteller at hun selv leste mye Hamsun i ungdommen.

– Men de siste åra har jeg vært mer opptatt av mennesket og gåten Knut Hamsuns privatliv, ikke bare forfatterskapet hans, sier Huitfeldt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: